Activiteiten

VVJ ALV EN STUDIEMIDDAG 
"Relevante ontwikkelingen in het huurrecht 290 bedrijfsruimte": donderdag 12 april 2018

Locatie: Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

De studiemiddag wordt verzorgd door mr. S. (Sonja) van der Kamp en mr. A. (Anique) Bergers, beide van Dentons Boekel. Voorafgaand aan de studiemiddag zijn VVJ-leden welkom bij de Algemene Ledenvergadering.

De volgende bedrijfsruimte onderwerpen worden behandeld:

Huur beëindiging dringend eigen gebruik/ renovatie. 
Dringend eigen gebruik/ renovatie is de meest voorkomende opzeggingsgrond bij 290 bedrijfsruimte. Wanneer is een renovatie voldoende grond voor huur beëindiging? Wordt beëindiging op deze grond makkelijker, of juist moeilijker? Aan de hand van een aantal recente uitspraken wordt dit geanalyseerd.

Afwijkende bedingen. 
Wanneer verjaart de bevoegdheid tot vernietiging? De Hoge Raad heeft bepaald dat goedkeuring kan worden verzocht zelfs nog nadat de huurder vernietiging heeft ingeroepen van een afwijkend beding. Wat betekent dit voor de praktijk?

Programma Studiemiddag 12 april i.v.m. de Algemene Ledenvergadering (onder voorbehoud):

12.30 - 13.00 uur Ontvangst VVJ-leden voor de ALV
13.00 - 13.45 uur Algemene Ledenvergadering (alleen voor VVJ-leden)
   
13.45 - 14.00 uur Ontvangst en registratie met broodjes deelnemers Studiemiddag
14.00 - 15.30 uur 1e deel lezing
15.30 - 16.00 uur Pauze
16.00 - 17.30 uur 2e deel lezing
Vanaf 17.30 uur Borrel


INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven via deze link.
Indien u per email een uitnodiging heeft ontvangen, kunt u beter aanmelden via de link in de uitnodiging. Uw gegevens zijn dan al (grotendeels) ingevuld.

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
 

     


De groepsgrootte bedraagt maximaal 80 personen. Toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst van uw inschrijving in het geautomatiseerde systeem. U krijgt direct na aanmelding een bevestiging van uw inschrijving per e-mail. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt ontvangt u daarvan ook bericht.

De kosten voor deelname bedragen voor u als lid van de VVJ slechts € 150,00 (introducés betalen € 225,00). U ontvangt na inschrijving separaat een factuur. Pas na ontvangst van uw betaling bent u verzekerd van deelname.

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.


DATA VERDERE VVJ STUDIEMIDDAGEN 2018:

De Studiemiddagen vinden plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl