Activiteiten

VVJ STUDIEMIDDAG 
"Onderwerp nader te bepalen":
donderdag 20 september 2018

Locatie: Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

Programma (onder voorbehoud):

13.30 - 13.55 uur Ontvangst en registratie met broodjes 
13.55 - 14.00 uur Welkomstwoord van de voorzitter/bestuurslid van de VVJ
14.00 - 15.30 uur 1e deel lezing
15.30 - 16.00 uur Pauze
16.00 - 17.30 uur 2e deel lezing
Vanaf 17.30 uur Borrel


INSCHRIJVEN
U kunt nog niet inschrijven.
Indien u per email een uitnodiging heeft ontvangen, kunt u beter aanmelden via de link in de uitnodiging. Uw gegevens zijn dan al (grotendeels) ingevuld.

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
 

     


De groepsgrootte bedraagt maximaal 80 personen. Toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst van uw inschrijving in het geautomatiseerde systeem. U krijgt direct na aanmelding een bevestiging van uw inschrijving per e-mail. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt ontvangt u daarvan ook bericht.

De kosten voor deelname bedragen voor u als lid van de VVJ slechts € 150,00 (introducés betalen € 225,00). U ontvangt na inschrijving separaat een factuur. Pas na ontvangst van uw betaling bent u verzekerd van deelname.

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.


DATA VERDERE VVJ STUDIEMIDDAGEN 2018:

De Studiemiddagen vinden plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

DONDERDAG 11 OKTOBER
CONFERENTIE HUURRECHT ACTUALITEITEN: VAN PRIVACY TOT BLOCKCHAIN

Organisator: Den Hollander uitgeverij

Locatie: Kasteel De Wittenburg, Wassenaar
Tijden: 12.00 - 18.00 uur
VVJ-leden ontvangen een korting op de deelnameprijs en betalen €425,00 in plaats van het reguliere tarief van €495,00. Meer informatie en aanmelden: www.denhollander.info