Activiteiten

 

 

 

VVJ ACTUALITEITENDAG VASTGOEDRECHT: donderdag 1 februari 2018

Locatie: Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

PROGRAMMA:
09.45 – 10.30 uur Ontvangst
10.30 – 10.40 uur Welkom en opening door de dagvoorzitter
10.40 – 11.40 uur Actualiteiten fiscaliteit door dr. A. Rozendal
11.40 – 12.40 uur Privacy, wet meldplicht datalekken, Algemene verordening                                 gegevensbescherming door mr. I.M. Tempelman van Cordemeyer & Slager Advocaten
12.40 – 13.30 uur Lunchpauze
13.30 – 14.30 uur Actualiteiten Bestuursrecht door mr. T.E.P.A. Lam, Hekkelman Advocaten en Notarissen
14.30 – 15.30 uur Actualiteiten Omgevingsrecht door mr. I.J. Wind
15.30 – 16.00 uur Pauze
16.00 – 17.00 uur Actualiteiten Aanbestedingsrecht door mr. G. Verberne, Van Doorne
17.00 uur Afsluitende borrel

INSCHRIJVEN
U kunt zich inschrijven via deze link. Let op: vergeet niet op de knop "Verzend" te klikken.

De groepsgrootte bedraagt maximaal 90 personen. Toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst van uw inschrijving in het geautomatiseerde systeem. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt , ontvangt u een melding. U krijgt direct na aanmelding een bevestiging van uw inschrijving per e-mail en separaat een factuur op het door u aangegeven e-mailadres. Pas na ontvangst van uw betaling bent u verzekerd van deelname. Kosteloze annulering is mogelijk tot 18 januari 2018. Daarna blijft de verplichting tot betaling.

DEELNAMEKOSTEN
De kosten voor deelname bedragen voor leden van de VVJ € 250,-- en voor introducees € 350,-- (geen BTW). Genoemde bedragen gelden, ongeacht of men deelneemt aan de lunch en/of borrel.

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 5 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

   

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.

 

DATA VVJ STUDIEMIDDAGEN 2018:

De VVJ organiseert in 2018 weer 4 Studiemiddagen:

  1. donderdag 12 april (ontvangst 12.30 uur i.v.m. ALV van 13.00 - 13.45 uur)
  2. donderdag 14 juni
  3. donderdag 20 september
  4. donderdag 22 november

De Studiemiddagen vinden plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

Programma Studiemiddagen (onder voorbehoud):

13.30 - 14.00 uur Ontvangst en registratie met broodjes
14.00 - 15.30 uur 1e deel lezing
15.30 - 16.00 uur Pauze
16.00 - 17.30 uur 2e deel lezing
Vanaf 17.30 uur Borrel


Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

     

De groepsgrootte bedraagt maximaal 80 personen. Toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst van uw inschrijving in het geautomatiseerde systeem. U krijgt direct na aanmelding een bevestiging van uw inschrijving per e-mail. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt ontvangt u daarvan ook bericht.

De kosten voor deelname bedragen voor u als lid van de VVJ slechts € 150,00 (introducés betalen € 225,00). U ontvangt na inschrijving separaat een factuur. Pas na ontvangst van uw betaling bent u verzekerd van deelname.

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.