Gezamenlijke Studiemiddag met VJOJ: "Appartementsrecht: nieuwe wet, nieuw modelreglement"

27 okt 2017

Op 23 november a.s. organiseren de Vereniging van Jonge Onroerend Goed Juristen (Vereniging JOJ) en de VVJ gezamenlijk het seminar/de studiemiddag "Appartementsrecht: nieuwe wet, nieuw modelreglement". 

Met de inwerkingtreding van de Wet verbetering Functioneren Verenigingen van Eigenaars per 1 januari 2018 en het vaststellen van het nieuwe KNB modelreglement, is het appartementsrecht een rechtsgebied dat meer dan ooit in beweging is. De VvE mag voortaan geld lenen, moet in woongebouwen een MJOP hebben of 0,5% van de herbouwwaarde reserveren. Hoe werkt dat in de praktijk? Wat zijn de gevolgen van een geldlening bij overdracht van een appartement en hoe te handelen als de VvE geen MJOP vaststelt? Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het KNB modelreglement uit 2006 en de versie van 2017? Hoe is de wetswijziging terug te vinden in het nieuwe reglement en hoe betrekt het nieuwe modelreglement digitalisering bij het beheer en de besluitvorming in de VvE?

Mr. Richard P.M. de Laat, advocaat en hoofdredacteur van kennisplatform VvERecht.nl, is betrokken bij de totstandkoming van zowel de nieuwe wet als het nieuwe modelreglement. Tijdens deze studiebijeenkomst zal hij een beeld geven over hoe de nieuwe wet luidt, wat de achterliggende gedachten zijn en de praktische implicaties ervan. ook zal hij u door het nieuwe modelreglement leiden en u daarbij tal van juridische en praktische invalshoeken geven.

Inschrijven is mogelijk via deze link.