Aan de leden van de VVJ

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van het 10 jarig bestaan van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte organiseren redactie en uitgever op 12 november 2013 in Kasteel De Wittenburg te Wassenaar een conferentie met als thema: “Speerpunten in het huurrecht bedrijfsruimte”.

Aan de orde komen onder andere: Gebrekenregeling, Oplevering, Renovatie door verhuurder, Wijzigingen door huurder, Exploitatieverplichting, Onderverhuur, Indeplaatsstelling, Huurprijswijziging, Huurbeëindiging, Vergoedingen.

Voorts kunnen twee van de volgende workshops worden gevolgd.

Workshop 1

Gebrekenregeling en oplevering
mr. E.H.H. Schelhaas (Banning Advocaten)
en mw. mr. J.M. Winter-Bossink (Houthoff Buruma)

Workshop 2

Renovatie door verhuurder en wijzigingen door huurder
mw. mr. I.C.K. Mol (VMBS Advocaten)
en mw. mr. K.M. Verdurmen (Fort Advocaten)

Workshop 3

Exploitatieverplichting, onderverhuur en indeplaatsstelling
mr. T.H.G Steenmetser (Lexence Advocaten en Notarissen)
en mr. J.C. Toorman (Gerechtshof Amsterdam)

Workshop 4

Huurprijswijziging
mr. J.P.H. Jacobs (Bosselaar en Strengers)
en mw. mr. S. van der Kamp (Boekel De Nerée)

Workshop 5

Huurbeëindiging en vergoedingen
mw. mr. N. Eeken (Houthoff Buruma)
en mw. mr. A. de Fouw (Bricks Advocaten)


De prijs voor deelname aan deze conferentie bedraagt € 595,- ex btw. VVJ-leden ontvangen een korting van € 100,- en betalen € 495,- per persoon. De prijs is inclusief een exemplaar van het Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte.

Voor het uitgebreide programma en nadere informatie: klik hier

Voor een aanmeldingsformulier klik hier


Klik hier als u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen