Menu

09 april 2015: Studiemiddag "Het recht van erfpacht"

10 mrt 2015

Op donderdag 9 april a.s. wordt in Karel V te Utrecht de VVJ Studiemiddag verzorgd met het onderwerp "Het recht van erfpacht". Voor het uitgebreide programma verwijzen wij u naar de Activiteiten elders op deze site. U kunt zich inschrijven via deze link.

Algemene Ledenvergadering (ALV) en Studiemiddag VVJ
Datum: donderdag 9 april 2015

Tijdstip: 13.00-17.15 uur

Locatie: Grand Hotel Karel V

Onderwerp: "Het recht van erfpacht"

De Algemene Ledenvergadering begint om 13.00 uur en u wordt als lid van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, aansluitend vindt de Studiebijeenkomst van 13.45 uur tot 17.15 uur plaats.

De studiemiddag wordt verzorgd door mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck. Hij is universitair docent notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en als professional support lawyer verbonden aan de praktijkgroep Vastgoed van Loyens & Loeff te Amsterdam. Daarnaast is hij bewerker van de onderdelen 'erfpacht' en 'opstal' in de door Kluwer uitgaven Groene Serie Zakelijke rechten en is hij lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht. In 2013 promoveerde hij in Groningen op een onderzoek naar "De flexibiliteit van het recht van erfpacht".Tijdens deze studiemiddag bespreekt Fokke Jan Vonck een aantal thema's rondom het recht van erfpacht. Behalve bij een aantal algemene aspecten, staat hij in het bijzonder stil bij diverse vragen die spelen rondom de beëindiging. Waarmee moet u rekening houden als een (al dan niet in appartementsrechten gesplitste) erfpacht vrijwillig wordt beëindigd? En in welke gevallen is een erfverpachter eenzijdig bevoegd tot opzegging? Is dat bijvoorbeeld ook denkbaar wanneer de erfpachter niet-goederenrechtelijke verplichtingen schendt? Ook is er aandacht voor een aantal bijzonderheden rondom de vestiging van een ondererfpacht. In hoeverre riskeert de hoofderfverpachter bijvoorbeeld dat hij gehouden wordt aan de bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in de ondererfpacht? Vanzelfsprekend is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.

Programma

12.30 - 13.00 uur Ontvangst en registratie met broodjes

13.00 - 13.45 uur Algemene Ledenvergadering

13.45 - 15.15 uur Eerste deel lezing door Mr. F.J. Vonck

15.15 - 15.45 uur Pauze

15.45 - 17.15 uur Tweede deel lezing door Mr. F.J. Vonck

Vanaf 17.15 uur Borrel

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat-)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

U kunt zich inschrijven via deze link, zodat de ons bekende gegevens reeds voor u zijn ingevuld. Let op: vergeet niet op de knop "Verzend" te klikken.

De groepsgrootte bedraagt maximaal 80 personen. Toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst van uw inschrijving in het geautomatiseerde systeem. U krijgt direct na aanmelding een bevestiging van uw inschrijving per e-mail. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt ontvangt u daarvan ook bericht.

De kosten voor deelname bedragen voor u als lid van de VVJ slechts € 150,00 (introducés betalen € 225,00). U ontvangt na inschrijving separaat een factuur. Pas na ontvangst van uw betaling bent u verzekerd van deelname.