Menu

13 juni 2013: VVJ Studiemiddag "Omgevingsrecht in beweging"

30 mei 2013

Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Studiemiddag van de VVJ, die zal plaatsvinden op donderdag 13 juni 2013 in Grand Hotel Karel V te Utrecht. 

De studiemiddag, die duurt van 13.00 uur tot 17.15 uur, zal gewijd zijn aan het onderwerp 'Omgevingsrecht in beweging'

Mr. T.E.P.A. (Tycho) Lam begeeft zich in het ingewikkelde proces van gebiedsontwikkeling. Doordat hij thuis is in het publiekrecht én in het privaatrecht, beheerst hij als geen ander de kunst om juridische voetangels en klemmen te herkennen – en op te ruimen. Tot zijn cliëntèle rekent hij zowel overheden als projectontwikkelaars, die hij snel en accuraat adviseert. Mr. Lam is tevens als parttime senior docent bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen verbonden. Hij verzorgt met grote regelmaat incompany trainingen over uiteenlopende onderwerpen die raakvlakken hebben met gebiedsontwikkeling en/of bestuursrecht. Op die gebieden treedt hij ook op als docent voor onder meer Kluwer, IBR, Sdu en Geoplan. Hij is redacteur van en publiceert in diverse vaktijdschriften.

Mr. Lam zal ingaan op het onderwerp: Het omgevingsrecht in beweging. De stroom juridisprudentie over de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) is inmiddels goed op gang gekomen. Voorts zijn de Wabo en de Crisis- en herstelwet (Chw) recent op enkele belangrijke onderdelen gewijzigd. Tot slot hebben de eerste concept teksten van de Omgevingswet het licht gezien. In deze bijeenkomst worden de hiervoor genoemde ontwikkelingen uitgebreid belicht.

Programma

13.00 - 14.00 uur        Ontvangst en registratie met lunch

14.00 - 15.30 uur        Eerste deel lezing door mr. T.E.P.A. (Tycho) Lam

15.30 - 15.45 uur        Pauze

15.45 - 17.15 uur        Tweede deel lezing door mr. T.E.P.A. Lam

Vanaf 17.15 uur          Borrel

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat-)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

U kunt zich inschrijven via deze link.

De groepsgrootte bedraagt maximaal 80 personen. Toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst van uw inschrijving in het geautomatiseerde systeem. U krijgt direct na aanmelding een bevestiging van uw inschrijving per e-mail. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt ontvangt u daarvan ook bericht.

De kosten voor deelname bedragen voor u als lid van de VVJ slechts €130,- (introducés betalen €175,-). U ontvangt na inschrijving een separate factuur. Pas na ontvangst van uw betaling bent u verzekerd van deelname.

Graag tot ziens op 13 juni a.s. in Utrecht!