Menu

21 november 2013: Studiemiddag VVJ 'De Aanbestedingswet 2012'

22 okt 2013

 Op donderdag 21 november a.s. vindt de eerstvolgende Studiebijeenkomst van de VVJ plaats in Grand Hotel Karel V, Maria van Hongarijezaal te Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl.


De studiebijeenkomst, die duurt van 14.00 uur tot 17.15 uur, zal gewijd zijn aan het onderwerp:

‘De Aanbestedingswet 2012’

De middag wordt verzorgd door Mr. R.J. (Richard-Jan) Roks en mr. M.C. (Matanja) Pinto, beiden verbonden aan advocatenkantoor Kennedy Van der Laan te Amsterdam. 

Mr. R.J. Roks is sinds 1992 advocaat en vanaf 1997 verbonden aan Kennedy Van der Laan. Hij is gespecialiseerd in het civiele bouwrecht en het (Europees) aanbestedingsrecht. Mr. Roks adviseert en procedeert voor zowel opdrachtgevers, adviseurs als uitvoerende partijen in het bouwproces terzake van bouwcontracten en bouwgeschillen, projectontwikkeling, publiek-private samenwerking en (overheids)aanbestedingen. Mr. Roks spreekt vaak op juridische congressen over bouw- en aanbestedingsrecht en is onder meer docent bij de Grotius specialisatieopleiding Europees & Nederlands aanbestedingsrecht.

Mr. M.C. Pinto is sinds 2005 advocaat en heeft zich gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en het bouwrecht. Hij publiceert en doceert met enige regelmaat over diverse aanbestedingsrechtelijke onderwerpen. Zijn praktijk bestaat voornamelijk uit het voeren van kort gedingen en andere gerechtelijke procedures, het begeleiden van aanbestedingen en advisering. Mr. Pinto heeft gestudeerd in Delft (werktuigbouwkunde), Leiden en San Francisco (rechten).


Programma

13.00 - 14.00 uur        Ontvangst en registratie met lunch

14.00 - 14.45 uur        Structuur en opbouw van de Aanbestedingswet, door mr. R.J. Roks

14.45 - 15.45 uur        De Gids Proportionaliteit, door mr. M.C. Pinto

15.45 - 16.00 uur        Pauze

16.00 - 16.45 uur        ARW 2012 en Eigen Verklaring, door mr. R.J. Roks

16.45 - 17.15 uur        Rechtsbescherming, klachtafhandeling en jurisprudentie, mr. R.J. Roks

Vanaf 17.15 uur          Borrel

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat-)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

U kunt zich inschrijven via deze link, zodat de ons bekende gegevens reeds voor u zijn ingevuld. Let op: vergeet niet op de knop “Verzend” te klikken. 

De groepsgrootte bedraagt maximaal 80 personen. Toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst van uw inschrijving in het geautomatiseerde systeem. U krijgt direct na aanmelding een bevestiging van uw inschrijving per e-mail. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt ontvangt u daarvan ook bericht.

De kosten voor deelname bedragen voor u als lid van de VVJ slechts € 130,- (introducees betalen € 175,-). U ontvangt na inschrijving separaat een factuur. Pas na ontvangst van uw betaling bent u verzekerd van deelname.

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.