Menu

22 november: Aspecten van Meervoudig Grondgebruik

24 okt 2012

Prof. Hendrik Ploeger zal tijdens de VVJ Studiemiddag van 22 november a.s. ingaan op de werking en het gebruik van de beperkte rechten van opstal en erfpacht bij de opzet van meervoudig grondgebruik met als uitgangspunt het eenheidsbeginsel. Daarbij zullen deze beperkte rechten worden vergeleken met de werking van het appartementsrecht.

Er zal worden ingegaan op een aantal vragen als: Kan een opstaller een erfpachtrecht vestigen op (i) zijn opstalrecht, dan wel (ii) op het gebouw waar het opstalrecht op ziet? In hoeverre werking bepalingen uit de hoofderfpacht door in de ondererfpacht? In geval van erfpacht met een afhankelijk opstalrecht, is dan ondererfpacht mogelijk en hoe verhoudt zich dat met het erfpachtrecht? In hoeverre zijn opstalrechten en erfpachtrechten, al dan niet in combinatie met horizontale natrekking, alternatieven voor een appartementensplitsing? Bieden deze rechten een flexibele(re) mogelijkheid om meervoudig grondgebruik in te richten? Hoe kan men de interne verhouding tussen betrokken partijen regelen?
Ten slotte zal worden ingegaan op concrete toepassingen van deze zakelijke rechten in de praktijk. Voor meer informatie en aanmelding kijk bij Activiteiten.