Menu

Jurist Doet WAT

08 apr 2022

Op donderdag 19 mei organiseren wij met het initiatief Jurist Doet WAT. het eerste fysieke congres. Na 2 jaar corona is dit eindelijk mogelijk.

Duurzaamheid dragen wij een warm hart toe, en vanuit dat hart schrijven wij jullie aan. Wij willen zoveel mogelijk juristen op de hoogte brengen van dit initiatief zodat iedereen de mogelijkheid heeft om zich te verbinden aan de duurzaamheidstransitie. Als jullie net als wij willen bouwen aan een mooie toekomst voor de aarde, zouden wij het zeer op prijs stellen als jullie dit onderwerp onder de aandacht kunnen brengen bij jullie achterban en binnen jullie netwerk. Specifiek voor het congres op 19 mei 2022. Je kunt al helpen door bijvoorbeeld een e-mail te sturen of een post hierover te plaatsen op LinkedIn.

Het initiatief Jurist Doet WAT.
Is geïnspireerd op de campagne ‘Iedereen doet wat’. Het is in 2020 in het leven geroepen via een samenwerking met het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) en het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen (OO&R). Dit pro-bono initiatief roept iedere jurist op om een actieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de economie en samenleving. Jurist Doet WAT. bestaat uit 6 klimaattafels, die vanuit de diverse thema’s met allerlei juristen (advocaten, bedrijfs– en overheidsjuristen, fiscalisten en rechtswetenschappers) frequent samenkomen. Via het brede juristenberoep en expertise kan er concreet worden bijgedragen aan de transitie. Denk hierbij aan het signaleren van knelpunten in de wet- en regelgeving, het ontwikkelen van contractuele duurzaamheidsclausules en het schrijven van artikelen. 
KLIK HIER voor meer informatie.