Menu

19 september 2013: VVJ Studiemiddag 'Vastgoed en insolventie'

11 jul 2013

Donderdag 19 september a.s. vindt de eerstvolgende studiebijeenkomst van de VVJ  plaats in Grand Hotel Karel V, Maria van Hongarijezaal te Utrecht. 

De studiebijeenkomst, die duurt van 14.00 uur tot 17.15 uur, zal gewijd zijn aan het onderwerp:

‘Vastgoed en Insolventie’

De middag wordt verzorgd door Prof.mr.dr. F.M.J. (Frank) Verstijlen (1967), Hij studeerde Nederlands recht en fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg, alwaar hij in 1998 is gepromoveerd op een rechtsvergelijkend proefschrift over de taak, bevoegdheden en aansprakelijkheid van de faillissementscurator. Thans is hij hoogleraar privaatrecht in het bijzonder het goederenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij als advocaat verbonden aan NautaDutilh N.V. te Amsterdam. Voorts is hij redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Insolventierecht, redacteur van de losbladige Faillissementswet en Tekst & Commentaar Insolventierecht, vaste annotator van de Nederlandse Jurisprudentie en treedt hij op als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te Leeuwarden. Hij was enige tijd lid van de Commissie Insolventierecht die adviseerde over een herziening van de Faillissementswet.

Aan de orde komen o.a. Vastgoedtransacties op de rand van faillissement, executieperikelen hypotheekrecht, faillissement van de huurder of de verhuurder.

Programma

13.00 - 14.00 uur        Ontvangst en registratie met lunch

14.00 - 15.30 uur        Eerste deel lezing door Prof.mr.dr. F.M.J. Verstijlen

15.30 - 15.45 uur        Pauze

15.45 - 17.15 uur        Tweede deel lezing door Prof.mr.dr. F.M.J. Verstijlen

Vanaf 17.15 uur          Borrel

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat-)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

U kunt zich inschrijven via deze link.

De groepsgrootte bedraagt maximaal 80 personen. Toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst van uw inschrijving in het geautomatiseerde systeem. U krijgt direct na aanmelding een bevestiging van uw inschrijving per e-mail. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt ontvangt u daarvan ook bericht.

De kosten voor deelname bedragen voor u als lid van de VVJ slechts €130,- (introducés betalen €175,-). U ontvangt na inschrijving een separate factuur. Pas na ontvangst van uw betaling bent u verzekerd van deelname.

Graag tot ziens op 19 september a.s. in Utrecht!