Menu

VVJ Studiemiddag "Toekomstbestendigheid en duurzaamheid in de vastgoedsector"

08 aug 2017

Op 21 september a.s. organiseert de VVJ weer een studiemiddag voor haar leden en introducees. Dit maal zal de studiemiddag worden gewijd aan "Toekomstbestendigheid en duurzaamheid in de vastgoedsector". 

Meer dan voorheen heeft het creëren van een toekomstbestendige, duurzame en leefbare aarde voor toekomstige generaties zowel binnen de overheid als de vastgoedsector de aandacht. Het Rijksbreed programma Circulaire Economie, het Klimaatakkoord van Parijs en De Bouwagenda zijn hier voorbeelden van en vormen de aanjagers van de benodigde revolutionaire aanpak in de bouw om de omslag naar een circulaire economie en de doelstelling van het klimaatakkoord te realiseren. Maar hoe gaan we dat doen? En hoe kunnen wij daar aan bijdragen?

Prof. mr. Bernard Wientjes, oud-voorzitter van VNO-NCW en nu voorzitter van de Taskforce Bouwagenda, ir. Mathias Lehner, architect te Amsterdam en mr. Ingeborg Wind, advocaat bij (ten tijde van de studiebijeenkomst) Trip Advocaten zullen u tijdens deze studiebijeenkomst een beeld geven over hoe duurzaamheid, toekomstbestendigheid en circulariteit een vast onderdeel kunnen worden in onze vastgoedsector en zij zullen u (en via u uw werkgevers en cliënten) tot duurzaam en circulair denken inspireren.

Inschrijven is mogelijk via deze link.