Menu

Activiteiten

VVJ Studiemiddag: donderdag 18 november 2021

Onderwerp Studiemiddag: volgt.

Spreker: volgt

Locatie:
Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

Het programma luidt als volgt:

13.30 - 13.55 uur Ontvangst deelnemers 
13.55 - 14.00 uur Opening
14.00 - 15.30 uur 1e deel lezing 
15.30 - 16.00 uur pauze 
16.00 - 17.30 uur 2e deel lezing 
Vanaf 17.30 uur Borrel 

Aanmelding/kosten
Leden ontvangen zo spoedig mogelijk de uitnodiging per e-mail. Zij kunnen vervolgens aanmelden via de inschrijflink in deze persoonlijke uitnodiging. De kosten voor deelname bedragen voor ledenvan de VVJ slechts € 150,00 (introducés betalen € 225,00). Leden hebben in het geval van beperkte beschikbaarheid voorrang op introducés.

Covid-19 maatregelen / Coronabewijs-QR code
Op dit moment is niet duidelijk welke maatregelen op 18 november van toepassing zijn. Het kan zijn dat u alleen kunt deelnemen met een coronabewijs/QR-code op de CoronaCheck App (bewijs van vaccinatie of negatieve test uitslag, niet ouder dan 24 uur)

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

     

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 4 november 2021. Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, dan ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling).

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.
 

DATA VVJ BIJEENKOMSTEN 2022:
(onder voorbehoud)

- donderdag 20 januari: VVJ Actualiteitendag 
- donderdag 7 april: ALV en Studiemiddag
- donderdag 16 juni: Studiemiddag
- donderdag 15 september: Studiemiddag
- donderdag 17 november: Studiemiddag

De bijeenkomsten vinden in principe plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. 
Voor nadere info zie www.karelv.nl

INTERESSANTE BIJEENKOMSTEN:
- Dinsdag 26 t/m donderdag 28 oktober: PROVADA, RAI Amsterdam (verplaatst van juni naar oktober)