Menu

Activiteiten

VVJ ALV EN STUDIEMIDDAG
donderdag 8 juni 2023

Onderwerp: "Zekerheden, beslag en executie"

Let op: deze Studiemiddag start een uur eerder dan anders: ontvangst is om 12.30 uur, aanvang om 12.55 uur!
 
Locatie 
Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

Spreker: mr. dr. A. (Sander) Steneker.

Sander Steneker geeft een interactief college over zekerheden, beslag en executie, toegespitst op vastgoed. Aan de hand van actuele jurisprudentie en literatuur wordt ingegaan op hypotheken en beslagen op erfpachtrechten, heersende erven met erfdienstbaarheden, en opstalrechten, en op de wijzigingen die die rechten kunnen ondergaan (zoals verlenging, vermenging, omzetting). Ook wordt besproken hoe verhaal kan worden genomen op de overwaarde van een onroerende zaak die vrijkomt bij een notarieel transport. Verder gaat een belangrijk stuk van het college over hoe na een conservatoir beslag een executoriale titel kan worden verkregen. Tot slot wordt ingegaan op de uitwinning van hypotheken.

Programma
12.30 - 12.55 uur Ontvangst met koffie/thee en lunch (LET OP: EEN UUR EERDER DAN ANDERS)
12.55 - 13.00 uur Welkom en opening door de dagvoorzitter
13.00 - 14.30 uur Eerste deel lezing
14.30 - 15.00 uur Pauze
15.00 - 16.30 uur Tweede deel lezing
16.30 uur Afsluitende borrel

Over de spreker:
Mr. dr. Sander Steneker (Radboud Universiteit Nijmegen) geeft op de universiteit en postacademisch onderwijs over burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht, in het bijzonder over financiering, zekerheden en insolventie. Hij schrijft adviezen en opinies voor onder andere advocaten, notarissen en curatoren, en treedt op als bindend adviseur en NAI-arbiter. Steneker is de auteur van de Asser over beslag en executie (Asser Procesrecht/Steneker 5 2019) en van de monografie BW over pandrecht (Monografieën BW B12a 2022).

Aanmelding
Aanmelden kan via deze link. Wij verzoeken VVJ-leden aan te melden via de inschrijflink in hun persoonlijke uitnodiging die zij per e-mail hebben ontvangen. 

Kosten
De kosten voor deelname bedragen voor leden van de VVJ slechts € 150,00 excl. btw.. Introducés betalen €225,00 excl. btw. 

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 2 weken vooraf (is 25 mei 2023). Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, dan ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling).

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.

 

VVJ Lustrum 1996 - 2023
donderdag 14 september 2023

Locatie 
Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

Tijden
Vanaf 15.00 uur met borrel en diner in het restaurant van Karel V.
 
Voor wie?
Leden van de VVJ

Aanmelden
Leden kunnen zich inschrijven via de persoonlijke link die zij per e-mail hebben ontvangen. Er wordt een bijdrage gevraagd van (ongeveer) €50,00 excl. btw.
 
Annuleringsvoorwaarden
In verband met (garantie)afspraken die wij maken met de locatie zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt:
  • Kosteloze annulering is mogelijk tot 1 maand vooraf, dus tot 14 augustus.
  • Bij annulering tussen 14 augustus en 14 september blijven de volledige kosten verschuldigd.
  • Bij annulering op de dag zelf of bij het niet verschijnen bij de bijeenkomst (no-show) sturen wij u een aanvullende factuur van van €50,00 excl. btw om de door ons gemaakte kosten m.b.t. uw aanmelding te kunnen dekken. 

Indien u verhinderd bent, dan kunt u een kantoorgenoot/plaatsvervanger die ook VVJ-lid is, laten deelnemen. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling. Wij verzoeken u zich af te melden door een mail te sturen naar: info@vvj.nl.

 

DATA VVJ BIJEENKOMSTEN 2023:
(onder voorbehoud)

- donderdag 14 september: Lustrumbijeenkomst
- donderdag 16 of 23 november: Studiemiddag (3 PO-punten)

De bijeenkomsten vinden in principe plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. 
Voor nadere info zie www.karelv.nl

INTERESSANTE BIJEENKOMSTEN:
- Dinsdag 13 t/m donderdag 15 juni 2023: PROVADA, RAI Amsterdam