Activiteiten

 


VVJ STUDIEMIDDAG EN ALV
Donderdag 9 april 2020

Thema:
Actualiteiten Vastgoedgoederenrecht

Spreker:
Mr. dr. V. (Valérie) Tweehuysen, Radboud Universiteit

Locatie:
Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

Programma (onder voorbehoud):

12.30 - 13.00 uur: Ontvangst en registratie met broodjes
13.00 - 13.45 uur: Algemene Ledenvergadering VVJ

13.45 - 13.55 uur: Ontvangst en registratie met koffie/thee
13.55 - 14.00 uur: Welkomstwoord van de voorzitter/bestuurslid van de VVJ
14.00 - 15.00 uur: Lezing
15.00 - 15.15 uur: Pauze
15.15 - 16.15 uur: Vervolg lezing
16.15 - 16.30 uur: Pauze
16.30 - 17.30 uur: Vervolg lezing
Vanaf 17.30 uur: Borrel

INSCHRIJVEN
U kunt zich nog niet inschrijven.

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

     


De groepsgrootte bedraagt maximaal 80 personen. Toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst van uw inschrijving in het geautomatiseerde systeem. U krijgt direct na aanmelding een bevestiging van uw inschrijving per e-mail. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt ontvangt u daarvan ook bericht.

De kosten voor deelname bedragen voor u als lid van de VVJ slechts € 150,00 (introducés betalen € 225,00). U ontvangt na inschrijving separaat een factuur. Pas na ontvangst van uw betaling bent u verzekerd van deelname.

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 26 maart 2020. Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, dan ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling).

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.

OVERIGE DATA VVJ STUDIEMIDDAGEN 2020:

- donderdag 11 juni
- donderdag 17 september
- donderdag 19 november

De Studiemiddagen vinden plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. 
Voor nadere info zie www.karelv.nl

WELLICHT INTERESSANT VOOR UW AGENDA 2020:
- PROVADA 2020: dinsdag 16 t/m donderdag 18 juni 2020