Menu

Activiteiten

VVJ STUDIEMIDDAG
donderdag 6 juni 2024

Onderwerp Studiemiddag: "Appartementsrecht verduurzaamd"

Locatie 
Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

De studiemiddag wordt verzorgd door mr. R.P.M. de Laat, advocaat te Utrecht, voorzitter van WMANL, Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland, en hoofdredacteur van kennisplatform VvERecht.nl.

Tijdens deze studiemiddag bespreekt Richard de Laat een aantal actuele thema's rondom het appartementsrecht met verduurzamning en het future proof maken van splitsingen als rode draad. In het bijzonder gaat hij in demarcatevraagstukken bij hoofd- en ondersplitsing van complexen met meerdere functies, WKO-installaties, zonnepanelen en laadpalen, verduurzaming van bestaande VvE-complexen en de financiering daarvan. Ook wordt aandacht besteed aan het optoppen van bestaande complexen. De onderwerpen worden mede behandeld aan de hand van actuele jurisprudentie en de 'VvE Versnellingsagenda', die de minister van BZK op 5 september 2023 gepresenteerd heeft.

Het programma luidt als volgt:

13.30- 14.00 uur Ontvangst deelnemers Studiemiddag met lunch
13.55 - 14.00 uur Opening door bestuurslid VVJ
14.00 - 15.30 uur Lezing 
15.30 - 16.00 uur Pauze 
16.00 - 17.30 uur Vervolg lezing 
Vanaf 17.30 uur Borrel

Aanmelden (nog niet mogelijk)
Leden kunnen zich inschrijven via de persoonlijke link die zij per e-mail hebben ontvangen. Niet-leden kunnen zich inschrijven via deze link.

Kosten
VVJ-leden: € 150,00 excl. btw
Niet-leden/introducés: € 225,00 excl. btw 
 

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 23 mei 2024. Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid). U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling.
 

PO-punten

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
 

DATA VVJ STUDIEMIDDAGEN 2024:
- donderdag 19 september: Studiemiddag (3 PO-punten)
- november:  Studiemiddag (3 PO-punten)

De bijeenkomsten vinden in principe plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. 
Voor nadere info zie www.karelv.nl

INTERESSANTE BIJEENKOMSTEN:
- Dinsdag 11 t/m donderdag 13 juni 2024: PROVADA, RAI Amsterdam