Activiteiten

 


VVJ Studiemiddag: donderdag 19 november 2020

19-11-2020: deze studiemiddag gaat door!

Onderwerp: Actualiteiten Vastgoed goederenrecht

Locatie:
Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

De studiemiddag wordt verzorgd door mr. dr. V. (Valérie) Tweehuysen, universitair hoofddocent bij de vaksectie burgerlijk recht, Radboud Universiteit.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Vruchtgebruik als financieringsinstrument
  • Ruilverkaveling en derdenbescherming
  • Vaststellingsovereenkomst
  • Overige Actualiteiten

Het programma luidt als volgt:

13.45 - 14.00 uur Ontvangst met koffie/thee (geen lunch)
14.00 - 14.00 uur Opening
14.00 - 15.30 uur Deel 1 presentatie 
15.30 - 16.00 uur Pauze
16.00 - 17.30 uur Deel 2 presentatie 
Vanaf 17.30 uur Einde studiemiddag

Aanmelding/kosten
Vanwege de coronamaatregelen (1,5 meter afstand) is er beperkt plek in de zaal. De bijeenkomst is vol. U kunt zich aanmelden voor de reervelijst door een e-mail te sturen naar: info@vvj.nl. De kosten voor deelname bedragen voor u als lid van de VVJ slechts € 150,00 (introducés betalen € 225,00). U ontvangt na inschrijving separaat een factuur.

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

     

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 5 november 2020. Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, dan ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling).

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.
 

DATA VVJ BIJEENKOMSTEN 2021:

- donderdag 21 januari: Studiemiddag
- donderdag 15 april: Actualiteitendag Vastgoedrecht
- donderdag 17 juni: ALV en Studiemiddag
- donderdag 16 of 23 september: Studiemiddag
- donderdag 18 november: Studiemiddag

De bijeenkomsten vinden in principe plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. 
Voor nadere info zie www.karelv.nl

INTERESSANTE BIJEENKOMSTEN:
- Dinsdag 1 t/m donderdag 3 juni: PROVADA, RAI Amsterdam