Activiteiten

VVJ STUDIEMIDDAG en Algemene Leden Vergadering (ALV)
"Actualiteiten Appartementsrecht":
donderdag 18 april 2019

Locatie: Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

De studiemiddag wordt verzorgd door mr. dr. F.J. (Fokke Jan) Vonck; universitair docent notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en als professional support lawyer verbonden aan de praktijkgroep Vastgoed van Loyens & Loeff te Amsterdam. Daarnaast is hij hoofdredacteur van de door Kluwer uitgegeven Groene Serie Zakelijke rechten, is hij bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht, lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht en vaste medewerker van het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie. In 2013 promoveerde hij in Groningen op een onderzoek naar "De flexibiliteit van het recht van erfpacht" en in 2016 verzorgde hij samen met prof. mr. A.A. van Velten het VBR-preadvies “Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren voor de privaatrechtelijke vormgeving van bouwwerken”.

Tijdens deze studiemiddag bespreekt Fokke Jan Vonck een aantal thema's rondom het appartementsrecht. Behalve bij een aantal algemene aspecten en actualiteiten, staat hij in het bijzonder stil bij diverse vragen. Wat zijn de redenen om al dan niet te kiezen voor een splitsing in appartementsrechten? Waarmee moet u rekening houden als u een splitsingsreglement opstelt of wijzigt? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten als u namens een VvE-lid een besluit aanvecht? Vanzelfsprekend is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.

Programma (onder voorbehoud):

12.30 - 13.00 uur: Ontvangst en registratie met broodjes deelnemers ALV
13.00 - 13.45 uur: Algemene Leden Vergadering (ALV)

13.45 - 13.55 uur: Ontvangst deelnemers Studiemiddag met koffie/thee
13.55 - 14.00 uur: Welkomstwoord van de voorzitter/bestuurslid van de VVJ
14.00 - 15.30 uur: 1e deel lezing
15.30 - 16.00 uur: Pauze
16.00 - 17.30 uur: 2e deel lezing
Vanaf 17.30 uur: Borrel

INSCHRIJVEN
U kunt zich inschrijven via deze link.
Indien u per email een uitnodiging heeft ontvangen, kunt u beter aanmelden via de link in de uitnodiging.
Uw gegevens zijn dan al (grotendeels) ingevuld.

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

     


De groepsgrootte bedraagt maximaal 80 personen. Toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst van uw inschrijving in het geautomatiseerde systeem. U krijgt direct na aanmelding een bevestiging van uw inschrijving per e-mail. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt ontvangt u daarvan ook bericht.

De kosten voor deelname bedragen voor u als lid van de VVJ slechts € 150,00 (introducés betalen € 225,00). U ontvangt na inschrijving separaat een factuur. Pas na ontvangst van uw betaling bent u verzekerd van deelname.

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 4 april 2019. Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling).

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.

 

DATA VVJ STUDIEMIDDAGEN 2019:
- donderdag 13 juni
- donderdag 19 september (in samenwerking met de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen)
- donderdag 21 november

De Studiemiddagen vinden plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. 
Voor nadere info zie www.karelv.nl

 

VVJ ACTUALITEITENDAG VASTGOEDRECHT
datum: januari 2020 (datum nog niet bekend)

Locatie: Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

Concept-programma:

09.45 – 10.30 uur Ontvangst
10.30 – 10.40 uur Welkom en opening door de dagvoorzitter
10.40 – 11.40 uur Presentatie 1
11.40 – 12.40 uur Presentatie 2
12.40 – 13.30 uur Lunchpauze
13.30 – 14.30 uur Presentatie 3
14.30 – 15.30 uur Presentatie 4
15.30 – 16.00 uur Pauze
16.00 – 17.00 uur Presentatie 5
17.00 uur Afsluitende borrel

INSCHRIJVEN
U kunt zich nog niet inschrijven.

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 5 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.