Menu

Activiteiten

ALV en VVJ Studiemiddag: donderdag 17 juni 2021

(deze Studiemiddag stond eerst gepland op donderdag 21 januari 2021)

Onderwerp: Het coronavirus en de vastgoedpraktijk: een (tussentijdse) balans hoe het coronavirus haar sporen achterliet/-laat.

Locatie:
Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

De studiemiddag wordt verzorgd door Arno Moret, Michelle van den Brink en Katrien van Gisbergen, allen werkzaam bij CMS.

Inmiddels zijn we ongeveer een jaar verder dat de wereld werd opgeschrikt door het Corona-virus. Eerst nog in China en vervolgens denderde het virus in rap tempo over de wereld heen. Het land stond opeens in maart stil. De economie is op bepaalde sectoren zwaar getroffen maar binnen andere sectoren leek het juist wel beter te gaan en drukker te worden.

Hoe is het de juridische praktijk eigenlijk vergaan en kunnen we al de balans opmaken? De vraag hoe Covid van invloed is geweest en is op het bouw-, aanbesteding- en huurrecht zal daarvoor onder de loep worden genomen.

Arno Moret (advocaat bouwrecht bij CMS) samen met zijn collega’s Michelle van den Brink (advocaat aanbestedingsrecht bij CMS) en Katrien van Gisbergen (advocaat huurrecht bij CMS) zullen deze vraag en andere actualiteiten binnen deze rechtsgebieden beantwoorden en behandelen.

Het programma luidt als volgt:

Algemene Ledenvergadering
12.30 - 12.45 uur Ontvangst en registratie met broodjes deelnemers Algemene Ledenvergadering
12.45 - 13.30 uur Algemene Ledenvergadering voor leden van de VVJ

Studiemiddag:
13.30 - 13.45 uur Ontvangst deelnemers met koffie/thee (geen lunch) 
13.45 - 14.45 uur 1e deel lezing Aanbestedingsrecht (Michelle van den Brink) 
14.45 - 15.00 uur pauze 
15.00 - 16.00 uur 2e deel lezing Bouwrecht (Arno Moret) 
16.00 - 16.30 uur pauze 
16.30 - 17.30 uur 3e deel lezing Huurrecht (Katrien van Gisbergen) 
Vanaf 17.30 uur Borrel (indien de maatregelen dit toelaten)

Aanmelding/kosten
De bijeenkomst is vol (de deelnemers van 21 januari jl. zijn doorgeschoven naar deze Studiemiddag). Vanwege de coronamaatregelen (1,5 meter afstand) is er beperkt plek in de zaal. U kunt zich aanmelden voor de reervelijst door een e-mail te sturen naar: info@vvj.nl. De kosten voor deelname bedragen voor u als lid van de VVJ slechts € 150,00 (introducés betalen € 225,00). U ontvangt na inschrijving separaat een factuur.

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

     

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 3 juni 2021. Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, dan ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling).

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.
 

DATA VERDERE VVJ BIJEENKOMSTEN 2021:

- donderdag 23 september: Studiemiddag
- donderdag 18 november: Studiemiddag

DATA VVJ BIJEENKOMSTEN 2022:

- donderdag 20 januari: VVJ Actualiteitendag 
- donderdag 7 april: ALV en Studiemiddag
- donderdag 16 juni: Studiemiddag
- donderdag 15 september: Studiemiddag
- donderdag 17 november: Studiemiddag

De bijeenkomsten vinden in principe plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. 
Voor nadere info zie www.karelv.nl

INTERESSANTE BIJEENKOMSTEN:
- Dinsdag 26 t/m donderdag 28 oktober: PROVADA, RAI Amsterdam (verplaatst van juni naar oktober)