Menu

Activiteiten

VVJ Actualiteitendag Vastgoedrecht 2022:
donderdag 20 januari 2022: GAAT NIET DOOR

Afgelopen vrijdagavond (14 januari) heeft er weer een persconferentie plaats gevonden. Er zijn wat versoepelingen aangekondigd, maar helaas nog geen versoepelingen die onze bijeenkomst mogelijk maken. Op dit moment zijn evenementen, waar ook congressen onder vallen, nog steeds verboden. Het bestuur hecht er belang aan om elkaar fysiek te kunnen treffen bij deze dag.

Wij zijn dan ook genoodzaakt de VVJ Actualiteitendag Vastgoedrecht 2022 uit te stellen naar een ander moment. Wij informeren u zodra er een nieuwe datum bekend is.

Het programma luidt als volgt:

09.45 - 10.30 uur Ontvangst
10.30 - 10.40 uur Welkom en opening door de dagvoorzitter
10.40 - 11.40 uur Actualiteiten Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), mr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers, kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek en universitair docente aan de Rijksuniversiteit Groningen
11.40 - 12.40 uur Actualiteiten Omgevingsrecht (o.a. Varkens in Nood, Stikstof, Nevele en de stand van zaken van de Omgevingswet), mr. dr. D. (Daan) Korsse, Soppe Gundelach
12.40 - 13.30 uur Lunch
13.30 - 14.30 uur Actualiteiten Huurrecht, mr. E.H.H. (Egbert) Schelhaas, Holla Advocaten
14.30 - 15.30 uur Actualiteiten Goederenrecht, Prof. mr. drs. J.W.A. (Jan) Biemans, hoogleraar Burgerlijk recht, i.h.b. Goederenrecht en Notarieel recht, en verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van Universiteit Utrecht.
15.30 - 16.00 uur Pauze
16.00 - 17.00 uur Actualiteiten Fiscaliteit, dr. A. (Aad) Rozendal, adviseur RSM
17.00 uur Afsluitende borrel (indien de maatregelen dit toestaan)

Locatie (let op: andere locatie dan andere jaren)
Jaarbeurs Utrecht, Jaarbeursplein, Utrecht. De locatie is zeer goed bereikbaar per openbaar vervoer en ligt op loopafstand van het Centraal Station. De locatie beschikt over een eigen parkeerterrein. Parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Aanmelding/kosten
Zodra er een nieuwe datum bekend is, wordt de inschrijving geopend. Wij verzoeken de leden aan te melden via de inschrijflink in hun persoonlijke uitnodiging. De kosten voor deelname bedragen voor leden van de VVJ slechts € 250,00 (introducés betalen € 350,00). Leden hebben voorrang op introducés indien er door Covid-19 maatregelen minder mensen kunnen deelnemen.

Covid-19 maatregelen
Wij houden ons aan de geldende richtlijnen en adviezen. Bij de ingang van de locatie wordt u gevraagd een geldige QR-code te tonen; hiermee toont u aan dat u gevaccineerd, genezen of negatief getest bent. Deze QR-code toont u met de CoronaCheck-app. Aanvullend kan uw legitimatiebewijs worden gevraagd. Wilt u hier rekening mee houden?

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 5 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

     

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 2 weken vooraf. Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, dan ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling).

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.
 

ALV en Studiemiddag: donderdag 7 april 2022

Onderwerp Studiemiddag: nog niet bekend.

Spreker: nog niet bekend.

Locatie:
Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

Het programma luidt als volgt:

13.30 - 13.55 uur Ontvangst deelnemers 
13.55 - 14.00 uur Opening
14.00 - 15.30 uur 1e deel lezing 
15.30 - 16.00 uur pauze 
16.00 - 17.30 uur 2e deel lezing 
Vanaf 17.30 uur Borrel 

Aanmelding/kosten
Aanmelden is nog niet mogelijk. Leden verzoeken wij t.z.t. aan te melden via de inschrijflink in hun persoonlijke uitnodiging. De kosten voor deelname bedragen voor leden van de VVJ slechts € 150,00 (introducés betalen € 225,00). Leden hebben voorrang op introducés indien er door Covid-19 maatregelen minder mensen kunnen deelnemen.

Covid-19 maatregelen
Op dit moment is niet duidelijk of er Covid-19 maatregelen van toepassing zijn. 

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

     

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 24 maart 2022. Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, dan ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling).

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.
 

DATA VERDERE VVJ BIJEENKOMSTEN 2022:
(onder voorbehoud)

- donderdag 16 juni: Studiemiddag
- donderdag 15 september: Studiemiddag
- donderdag 17 november: Studiemiddag

De bijeenkomsten vinden in principe plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. 
Voor nadere info zie www.karelv.nl
Let op: vanwege Covid-19 kunnen we uitwijken naar een andere locatie.

INTERESSANTE BIJEENKOMSTEN:
- Dinsdag 26 t/m donderdag 28 oktober: PROVADA, RAI Amsterdam (verplaatst van juni naar oktober)