Menu

Lid worden?

 

Toelatingscriteria

 

Tot lid van de vereniging kunnen worden toegelaten juristen die:

  1. het certificaat van de Grotius specialisatie-opleiding "Onroerend Goed" hebben behaald dan wel een certificaat van een opleiding met een daarmee vergelijkbaar niveau hebben behaald, dan wel
  2. door werkervaring, publicaties en dergelijke een aantoonbare deskundigheid bezitten op het gebied van het vastgoedrecht, zulks ter uitsluitende beoordeling van het bestuur.

 

Toelatingsprocedure

 

Indien u lid wenst te worden van de VVJ dient u dit formulier volledig in te vullen en aan het VVJ secretariaat in te sturen. Indien u het certificaat van de Grotius specialisatie-opleiding "Onroerend Goed" heeft behaald wordt u zonder meer toegelaten als lid. Stuurt u a.u.b. kopie van het Grotius certificaat met uw aanvraagformulier mee.

Indien u niet beschikt over dat certificaat wordt aan de hand van de door u ingevulde gegevens door het bestuur beoordeeld of u voldoet aan de criteria. Daarbij kan het bestuur om nadere informatie vragen. Het bestuur beoordeelt deze aanvragen in een bestuursvergadering (5x per jaar). Bericht over uw aanvraag kan enige tijd in beslag nemen.